JPK VDEK – Od kiedy?

Obecnie trwają pracę nad nowelizacją ustawy o VAT i ordynacji podatkowej, która jest konieczna do wprowadzenia struktury JPK_VDEK. Nowa struktura JPK miała obowiązywać od 1 lipca 2018r. Już teraz wiadomo, że do końca roku rozliczanie odbywać się będzie na starych zasadach. Z ostatnich doniesień wynika, że nowelizacja ustawy ma wejść Więcej…

Klient JPK 2.0 – Błąd 412

Znaczenie Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak). Rozwiązanie problemu Przyczyną pokazania się błędu 412 podczas przesyłania JPK jest problem z certyfikatem. w takim przypadku należy zaktualizować certyfikat w programie. W tym celu należy wykonać poniższe kroki: Ze strony ministerstwa finansów (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/pliki-do-pobrania/) pobieramy Certyfikat klucza Więcej…

Kto powinien podpisać e-Sprawozdanie

E-Sprawozdanie Finansowe powinno zostać podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe oraz przez wszystkich członków organu kierującego podmiotem. W celu podpisania e-Sprawozdania należy skorzystać z podpisu kwalifikowanego (płatna opcja) lub z profilu zaufanego (darmowa opcja). Osoby zobligowane do podpisu e-Sprawozdania nie mogą upoważnić innych osób do złożenia podpisu. Każda osoba musi Więcej…

Darmowa aplikacja do e-Sprawozdań dla osób fizycznych

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniona została bezpłatna aplikacja e-Sprawozdania Finansowe dla osób fizycznych. Aplikacja umożliwia przygotowanie sprawozdania finansowego, podpisanie pliku oraz jego wysłanie do szefa KAS. Aktualnie uruchomienie aplikacji możliwe jest jedynie na komputerach z zainstalowanym systemem Windows. Więcej informacji na temat aplikacji, można znaleźć w portalu podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacje-do-pobrania/

Dom Maklerski

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w funduszu własnym Rachunek przepływów pieniężnych banku Dodatkowe informacje i Więcej…

Mała SKOK

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane Rachunek zysków i strat kasy Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) Więcej…

Skonsolidowana Jednostka Inna

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA PRZEZ JEDNOSTKI INNE NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat Zestawienie Więcej…

Zakład Ubezpieczeń

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje Pozabilansowe Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian Więcej…

Jednostka Inna

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny wariant porównawczy Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek Więcej…

Jednostka Mikro

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia metoda pośrednia Dodatkowe informacje i objaśnienia Rozliczenie Więcej…