Kto powinien podpisać e-Sprawozdanie

E-Sprawozdanie Finansowe powinno zostać podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe oraz przez wszystkich członków organu kierującego podmiotem. W celu podpisania e-Sprawozdania należy skorzystać z podpisu kwalifikowanego (płatna opcja) lub z profilu zaufanego (darmowa opcja). Osoby zobligowane do podpisu e-Sprawozdania nie mogą upoważnić innych osób do złożenia podpisu. Każda osoba musi Więcej…

Darmowa aplikacja do e-Sprawozdań dla osób fizycznych

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniona została bezpłatna aplikacja e-Sprawozdania Finansowe dla osób fizycznych. Aplikacja umożliwia przygotowanie sprawozdania finansowego, podpisanie pliku oraz jego wysłanie do szefa KAS. Aktualnie uruchomienie aplikacji możliwe jest jedynie na komputerach z zainstalowanym systemem Windows. Więcej informacji na temat aplikacji, można znaleźć w portalu podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacje-do-pobrania/

Kiedy złożyć e-Sprawozdania Finansowe

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdań finansowych – w terminie złożenia zeznania.

Jak złożyć e-Sprawozdania Finansowe

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania za pośrednictwem systemu, który udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, zobowiązani do sporządzenia sprawozdań finansowych, powinni skorzystać z aplikacji, która zostanie udostępniona przez Szefa Krajowej Administracji Więcej…

Co to jest e-Sprawozdanie Finansowe?

Jest to sprawozdanie finansowe sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Sprawozdań tych nie należy mylić z przesyłanymi elektronicznie dokumentami w postaci plików PDF lub skanów dokumentów. Forma pliku przygotowana została z myślą o automatycznym przetwarzaniu danych i z tego względu jest ona bardzo precyzyjnie Więcej…