Bank

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY DLA BANKÓW Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia metoda pośrednia Dodatkowe informacje i objaśnienia Więcej…

SKOK

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane Rachunek zysków i strat kasy Zestawienie zmian w funduszu Więcej…

ASI

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ALTERNATYWNYCH SPÓŁEK INWESTYCYJNYCH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny wariant porównawczy Zestawienie zmian w funduszu własnym Rachunek Więcej…

Skonsolidowany Zakład Ubezpieczeń

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJ Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Skonsolidowany Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje pozabilansowe Skonsolidowany Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych Skonsolidowany Techniczny rachunek ubezpieczeń na Więcej…

Jednostka Mała

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny wariant porównawczy Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Więcej…

Kiedy złożyć e-Sprawozdania Finansowe

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdań finansowych – w terminie złożenia zeznania.

Jak złożyć e-Sprawozdania Finansowe

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania za pośrednictwem systemu, który udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, zobowiązani do sporządzenia sprawozdań finansowych, powinni skorzystać z aplikacji, która zostanie udostępniona przez Szefa Krajowej Administracji Więcej…

Co to jest e-Sprawozdanie Finansowe?

Jest to sprawozdanie finansowe sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Sprawozdań tych nie należy mylić z przesyłanymi elektronicznie dokumentami w postaci plików PDF lub skanów dokumentów. Forma pliku przygotowana została z myślą o automatycznym przetwarzaniu danych i z tego względu jest ona bardzo precyzyjnie Więcej…