Dom Maklerski

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w funduszu własnym Rachunek przepływów pieniężnych banku Dodatkowe informacje i Więcej…

Mała SKOK

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane Rachunek zysków i strat kasy Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) Więcej…

Skonsolidowana Jednostka Inna

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA PRZEZ JEDNOSTKI INNE NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat Zestawienie Więcej…

Zakład Ubezpieczeń

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje Pozabilansowe Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian Więcej…

Jednostka Inna

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny wariant porównawczy Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek Więcej…

Jednostka Mikro

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia metoda pośrednia Dodatkowe informacje i objaśnienia Rozliczenie Więcej…

Jednostka Operacyjna

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…) Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Więcej…

Skonsolidowany Dom Maklerski

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale Więcej…

Bank

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY DLA BANKÓW Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia metoda pośrednia Dodatkowe informacje i objaśnienia Więcej…

SKOK

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane Rachunek zysków i strat kasy Zestawienie zmian w funduszu Więcej…