Co to jest JPK?

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, które podmiot gospodarczy musi przygotować na żądanie uprawnionego organu kontroli. Zawiera on informacje pochodzące z systemów informatycznych, przetworzone do standardowej, ściśle określonej formy. Forma pliku przygotowana została z myślą o automatycznym przetwarzaniu danych i z tego względu jest ona bardzo precyzyjnie zdefiniowana. Więcej…

Za jaki okres przygotować JPK

Każdorazowo organ kontrolny lub podatkowy, będzie określać w ramach prowadzonej czynności zakres danych, które przedsiębiorca będzie zobowiązany dostarczyć. Ewidencje VAT (plik JPK) należy przesyłać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego dokonywane jest rozliczenie. W pliku JPK należy wskazać miesiąc, którego on dotyczy. Obowiązek ten wynika z dodanego Więcej…