Wyciągi bankowe – JPK_WB

Zakres obszaru obejmuje zestawienie operacji oraz salda na rachunkach bankowych: Saldo początkowe oraz końcowe dla okresu raportowanego Wiersze wyciągu bankowego wraz z uzgodnioną nazwa kontrahenta oraz kwotą operacji i saldem po operacji Dla raportowanego okresu należy przygotować po jednym pliku dla każdego rachunku bankowego.

Magazyn – JPK_MAG

Dla raportowanego okresu przygotować należy jeden plik JPK. Zakres obszaru obejmuje: Przyjęcia z zewnątrz wraz z informacją o powiązanej fakturze zakupu Wydania na zewnątrz wraz z informacją o powiązanej fakturze sprzedaży Rozchód wewnętrzny Przesunięcia międzymagazynowe Wszystkie dokumenty raportowane są na dwóch poziomach: Nagłówek dokumentu Linie dokumentu (poziom kodu lub nazwy Więcej…