Klient JPK 2.0 – Błąd 412

Znaczenie Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak). Rozwiązanie problemu Przyczyną pokazania się błędu 412 podczas przesyłania JPK jest problem z certyfikatem. w takim przypadku należy zaktualizować certyfikat w programie. W tym celu należy wykonać poniższe kroki: Ze strony ministerstwa finansów (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/pliki-do-pobrania/) pobieramy Certyfikat klucza Więcej…

Co to jest UPO?

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru to potwierdzenie, które Ministerstwo Finansów dostarcza po wysłaniu pliku JPK przy wykorzystaniu Ministerialnej Aplikacji Klienckiej do wysyłania plików JPK. UPO dostarczane jest do Użytkownika w momencie, gdy wysłany Jednolity Plik Kontrolny dotrze do Ministerstwa.

Jak podpisać JPK profilem zaufanym (ePUAP) i wysłać do Ministerstwa Finansów

Poniżej przedstawiony został sposób wysyłania plików JPK z wykorzystaniem podpisu zaufanego (w skrócie ePUAP). W poniższej instrukcji zakładamy, że posiadają już Państwo zainstalowany program do wysyłki plików JPK. W przeciwnym razie, przed przystąpieniem do kolejnych kroków, należy zainstalować program ze strony Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl – Klient JPK 2.0). Zachęcamy również do Więcej…