Podział przedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorca Podmiot, który w dwóch poprzednich latach spełniał jednocześnie poniższe dwa warunki: średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 10 osób; roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości 2 mln euro. Mały przedsiębiorca Podmiot, który nie spełnia definicji mikroprzedsiębiorcy oraz w dwóch poprzednich Więcej…