Jest to sprawozdanie finansowe sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Sprawozdań tych nie należy mylić z przesyłanymi elektronicznie dokumentami w postaci plików PDF lub skanów dokumentów. Forma pliku przygotowana została z myślą o automatycznym przetwarzaniu danych i z tego względu jest ona bardzo precyzyjnie zdefiniowana. Postać ta zwana XML, jest niestety mało czytelna dla przeciętnego Użytkownika.

Przygotowanie e-Sprawozdań metodą ręczną jest teoretycznie możliwe, lecz w praktyce byłoby mało wygodne, czasochłonne i obarczone ryzykiem wielu pomyłek.

Przedsiębiorca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy musi wyposażyć się w odpowiednie oprogramowanie, które pobierze dane z jego systemów informatycznych oraz przygotuje odpowiednie pliki XML.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *