• Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania za pośrednictwem systemu, który udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości.
  • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, zobowiązani do sporządzenia sprawozdań finansowych, powinni skorzystać z aplikacji, która zostanie udostępniona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *