E-Sprawozdanie Finansowe powinno zostać podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe oraz przez wszystkich członków organu kierującego podmiotem.

W celu podpisania e-Sprawozdania należy skorzystać z podpisu kwalifikowanego (płatna opcja) lub z profilu zaufanego (darmowa opcja).

Osoby zobligowane do podpisu e-Sprawozdania nie mogą upoważnić innych osób do złożenia podpisu. Każda osoba musi złożyć podpis osobiście.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *