Nowy plik JPK_VAT będzie miał dwa warianty:

  • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie
  • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie

Plik będzie się składał: z ewidencji VAT, czyli zestawu informacji o sprzedaży i zakupach podatnika, oraz z deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

JPK_VAT ma być składany tylko w wersji elektronicznej, do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Będzie go można podpisać: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, lub danymi autoryzacyjnymi. Po złożeniu poprawnego JPK_VAT będzie możliwe do pobrania Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

W przypadku rozliczenie kwartalnego, podatnik nadal jest zobowiązany do wysyłania JPK_VAT miesięcznie. Różnica polega na tym, że przed pierwsze dwa miesiące danego kwartału wysyła tylko część ewidencyjną. Dopiero w trzecim miesiącu wysyła część ewidencyjną za ten miesiąc oraz deklarację za 3 miesiące.

Przykład rozliczenia kwartalnego:

  • JPK_VAT za lipiec – do 25 sierpnia tylko ewidencja za lipiec
  • JPK_VAT za sierpień – do 25 września tyko ewidencja za sierpień
  • JPK_VAT za wrzesień – do 25 października ewidencja za wrzesień oraz deklaracja za lipiec, sierpień i wrzesień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *