JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, które podmiot gospodarczy musi przygotować na żądanie uprawnionego organu kontroli. Zawiera on informacje pochodzące z systemów informatycznych, przetworzone do standardowej, ściśle określonej formy.

Forma pliku przygotowana została z myślą o automatycznym przetwarzaniu danych i z tego względu jest ona bardzo precyzyjnie zdefiniowana. Postać ta zwana XML, jest niestety mało czytelna dla przeciętnego Użytkownika.

Przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w sposób ręczny jest teoretycznie możliwe, lecz w praktyce byłoby mało wygodne i obarczone ryzykiem wielu pomyłek.

Przedsiębiorca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy musi wyposażyć się w odpowiednie oprogramowanie, które pobierze dane z jego systemów informatycznych oraz przygotuje odpowiednie pliki XML. Następnie należy je dostarczyć organowi podatkowemu lub kontroli skarbowej na nośniku danych, np. nagrane na płycie DVD.

Dodatkowo jeden z plików, ewidencja zakupów i sprzedaży VAT, będzie musiał być dostarczany organom podatkowym w cyklu miesięcznym. Dostarczanie takiego pliku odbywać się będzie za pomocą dedykowanego oprogramowania, realizującego proces w sposób automatyczny.

Struktury Jednolitych Plików Kontrolnych ze względu na małą czytelność dla człowieka, sprawiają duże problemy na etapie weryfikacji poprawności przygotowanych danych. Wychwycenie ewentualnych pomyłek wymaga przetworzenia JPK do formy umożliwiającej łatwą analizę. Także zadanie wspomagane może być odpowiednim oprogramowaniem.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *