Każdorazowo organ kontrolny lub podatkowy, będzie określać w ramach prowadzonej czynności zakres danych, które przedsiębiorca będzie zobowiązany dostarczyć.

Ewidencje VAT (plik JPK) należy przesyłać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego dokonywane jest rozliczenie. W pliku JPK należy wskazać miesiąc, którego on dotyczy. Obowiązek ten wynika z dodanego od 1 lipca 2016 r. art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *