Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku, w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988), nowy plik JPK_VAT miał zacząć obowiązywać za okresy rozliczeniowe:

  • od 1 kwietnia 2020 dużych przedsiębiorców, którzy są płatnikiem VAT
  • od 1 lipca 2020 pozostałych podatników VAT

Jednak w związku z COVID-19 termin dla dużych przedsiębiorców został przesunięty również na 1 lipca 2020 r. (art. 58 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

Za okresy od 1 lipca 2020 nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K inaczej niż przez JPK_VAT.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *