Zakres obszaru obejmuje:

  • Zestawienie obrotów i sald na kontach pomocniczych
  • Dzienniki księgowe, gdzie jako dowód księgowy rozumie się pojedynczy dokument (faktura, pk, itd.)
  • Zapisy na kontach pomocniczych

Dla raportowanego okresu przygotować należy jeden plik JPK.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *