Zakres obszaru obejmuje zestawienie operacji oraz salda na rachunkach bankowych:

  • Saldo początkowe oraz końcowe dla okresu raportowanego
  • Wiersze wyciągu bankowego wraz z uzgodnioną nazwa kontrahenta oraz kwotą operacji i saldem po operacji

Dla raportowanego okresu należy przygotować po jednym pliku dla każdego rachunku bankowego.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *