Obowiązkiem podatnika jest prowadzenie ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (Dz.U.2017.1221 j.t.). Zgodnie w ww. przepisem, ewidencja powinna zawierać dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, między innymi numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Dla przypadków, gdy w ewidencji nie występuje NIP kontrahenta należy w JPK wykazać słowo “brak”.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *