Od 1 lipca 2018r. zaczynają obowiązywać nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-8(8), VAT-9M(7), dostosowane do mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Split payment polega na tym, że zapłata za nabyty towar lub usługę dzielona jest na dwie części. Część netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała część odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na wyodrębniony rachunek bankowy dostawcy (rachunek VAT).

Zakres zmian w nowych deklaracjach VAT-7 jest niewielki i nie wymagał zmian struktur danych raportowanych w postaci pliku JPK_VAT. Plik ten należy przygotowywać w takim samym układzie jak dotychczas.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *