4 lipca 2019 pojawiła się nowa ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520), przede wszystkim wprowadziła ona zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Najważniejszą zmianą jest zastąpienie, dotychczas wysyłanych oddzielnie, deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji o ewidencji, jednym dokumentem elektronicznym JPK_VAT. Używane mają być formaty JPK_V7M lub JPK_V7K.

Co ważne, nowy JPK_VAT ma zastosowanie tylko do stosowanych do tej pory rozliczeń VAT-7 i VAT-7K. Wszystkie pozostałe deklaracje (np. VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10czy VAT-4) pozostają bez zmian.

Elementy nowego pliku JPK_VAT określone są w ustawie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia  15 października 2019 r., w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988). Jeden plik ma uprościć rozliczenie z Urzędem Skarbowym i zmniejszyć obciążenie sprawozdawcze podatników VAT.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *