Bank

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY DLA BANKÓW Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje pozabilansowe Rachunek Więcej…

SKOK

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie Więcej…

ASI

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ALTERNATYWNYCH SPÓŁEK INWESTYCYJNYCH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie Więcej…