ASI

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ALTERNATYWNYCH SPÓŁEK INWESTYCYJNYCH Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny wariant porównawczy Zestawienie zmian w funduszu własnym Rachunek Więcej…

Skonsolidowany Zakład Ubezpieczeń

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJ Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Skonsolidowany Bilans (Aktywa, Pasywa) Pozycje pozabilansowe Skonsolidowany Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych Skonsolidowany Techniczny rachunek ubezpieczeń na Więcej…

Jednostka Mała

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Struktura Sprawozdania: Nagłówek sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans (Aktywa, Pasywa) Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny wariant porównawczy Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Więcej…