Nowy format pliku JPK_VAT obowiązujący od 1.01.2018

Ogłoszono zmiany w pliku JPK_VAT. Wprowadzono następujące modyfikacje: W węźle Nagłówek Usunięto elementy: DomyslnyKodWaluty; KodUrzedu. Dodano element: Nazwa systemu – pole obowiązkowe (nazwa systemy, z którego pochodzą dane). Zmieniono sposób oznaczenia celu złożenia JPK. “0” oznacza złożenie deklaracji po raz pierwszy, natomiast określanie składanych korekt określane jest kolejnymi numerami. I tak Więcej…

Nowy format pliku JPK_VAT obowiązujący od 1.01.2017

Z dniem 01.01.2017 r., ogłoszone zostały zmiany w pliku JPK_VAT. Wprowadzono następujące modyfikacje: W węźle SprzedazWiersz dodano elementy: NrKontrahenta – pole obowiązkowe; K_39 – pole opcjonalne. zmieniono nazwy elementów: NazwaNabywcy na NazwaKontrahenta, ze zmianą pola z opcjonalnego na wymagane; AdresNabywcy na AdresKontrahenta, ze zmianą pola z opcjonalnego na wymagane; NrDokumentu na DowodSprzedazy. pola NazwaKontrahenta oraz AdresKontrahenta stały się obowiązkowe. Więcej…

Czy zagraniczni przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT w Polsce, muszą przesyłać JPK?

Tak, przedsiębiorcy którzy rozliczają się w Polsce z podatku VAT, nawet jeżeli nie posiadają siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązani są do przesyłania plików JPK. Jednakże zakres struktur jest dla nich ograniczony jedynie do: ewidencji sprzedaży i zakupu VAT – JPK_VAT (co miesiąc); faktur VAT- JPK_FA (na wezwanie organu).

JPK w innych krajach

Wprowadzając Jednolity Plik Kontrolny, Polska wzorowała się na podobnych systemach działających w innych krajach Unii Europejskiej, m.in.: Portugalii, Austrii, Niemczech, Danii, Francji, Belgii, Holandii, Litwie, Luksemburgu, Słowenii oraz Szwecji. W państwach tych wprowadzenie SAF-T (odpowiednikiem Polskim jest JPK) znacznie zmniejszyło nielegalny proceder polegający na wyłudzaniu podatku VAT z budżetu państwa.

Sankcje i kary

Ustawodawca przewiduje dwie kary: Na podstawie art. 262 par. 1 Ordynacji podatkowej: Kara porządkowa do 2.800 zł za bezzasadne odmówienie okazania lub nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach. Na podstawie art. 83 Kodeksu karnego Więcej…

Zakres kontroli

Zakres danych powinien odpowiadać zakresowi czynności sprawdzających lub kontroli. Pobierane powinny być wyłącznie dane niezbędne do realizacji celu kontroli. W toku postępowań kontrolnych wymagających przetwarzania największych zbiorów, będą prowadzone uzgodnienia warunków technicznych przekazania i zabezpieczenia danych.

Opis Szablonów JPK.guru

Pliki Excel dla wszystkich obszarów posiadają arkusze Nagłówek i Walidacja oraz arkusze z danymi. Budowa pierwszych dwóch jest bardzo podobna, natomiast pozostałe arkusze dostosowane są do struktury plików JPK z danego obszaru. Nagłówek – arkusz ten składa się z kilku sekcji. Dwie sekcje są takie same dla wszystkich szablonów, natomiast niektóre szablony mają dodatkowe sekcje Więcej…