JPK a deklaracja VAT-7 (18) dostosowana do split payment

Od 1 lipca 2018r. zaczynają obowiązywać nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-8(8), VAT-9M(7), dostosowane do mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Split payment polega na tym, że zapłata za nabyty towar lub usługę dzielona jest na dwie części. Część netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana Więcej…

Rejestracja paragonów

Ministerstwo Finansów planuje przygotowanie osobnych struktur dla paragonów. W okresie przejściowym, do momentu pojawienia się dedykowanych struktur dla paragonów, należy odpowiednio stosować poniższe. Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, zbiorcze dowody księgowe służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych (np. Więcej…

Brak numeru NIP kontrahenta

Obowiązkiem podatnika jest prowadzenie ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (Dz.U.2017.1221 j.t.). Zgodnie w ww. przepisem, ewidencja powinna zawierać dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, między innymi numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Dla przypadków, gdy w ewidencji Więcej…

JPK a podmioty inne niż przedsiębiorcy

Zgodnie z interpretacją ogólną przepisów prawa podatkowego, opublikowaną przez Ministerstwo Finansów dn. 21 czerwca 2016 roku, do podmiotów które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany w art.29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015r. dla mikro-, małych i Więcej…

Korekty

Istnieje możliwość składania korekt JPK. Konieczne jest przesłanie poprawionego JPK w całości. W przypadku wysłania pliku JPK_VAT z błędną nazwą kontrahenta, nie jest konieczne ponowne przesłanie skorygowanego pliku. Korekty za rok 2016 Do końca roku 2016 obowiązywała struktura JPK_VAT(1), czyli wariant pierwszy. Odpowiadała ona deklaracji VAT-7(16). Od dnia 1 stycznia 2017 Więcej…